Switch to normal theme

Közéleti demonstrátori ösztöndíj 2018/19/1

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

A SZIE-MKK pályázatot hirdet Kari közéleti demonstrátori feladatok elvégzésére. Az ösztöndíj a félév kezdetén, félévenként egyszer kerül kiírásra. Összege fix összegű, havi rendszeres juttatás, mely kizárólag pályázat útján nyerhető el. Az ösztöndíj megadásáról, mértékéről és folyósításának időtartamáról a Kari Diákjóléti Bizottság dönt.

Az ösztöndíjat elnyerő hallgató a Kar alábbi közéleti feladataiban aktív részvételt vállal:

  • Pályaorientációs napok – helyben és országszerte
  • Vissza a sulidba program
  • Felsőoktatási kiállítások (Educatio, HVG állásbörze stb.)
  • Egyéb népszerűsítő rendezvények

Az ösztöndíj mértéke: 10.000,- Ft/hó

Az ösztöndíj időtartama: 2018. szeptember - 2019. január (5 hónap)

A. A pályázat feltételei

Pályázatot adhat be a Karral aktív hallgatói jogviszonyban álló, nappali munkarend szerint tanuló személy, aki a Kar érdekében a tantervi követelményeken túlmutató közösségi, közéleti tevékenységet végez.

B. Benyújtandó dokumentumok

A pályázatnak tartalmaznia kell

  • a hallgató beazonosítására alkalmas adatait, Neptun kódját,
  • a pályázó önéletrajzát és motivációs levelét.

A pályázatot elektronikusan kell elküldeni a Kari Tanulmányi Hivatalba a puspoki.magdolna@fh.szie.hu e-mail címre. A levél tárgyában fel kell tüntetni a pályázat elnevezését.

C. A pályázat elbírálása

Az ösztöndíj odaítéléséről a Kari Diákjóléti Bizottság dönt. A nyertes pályázóknak megítélt összeg a következő hónapban esedékes tanulmányi ösztöndíjjal együtt kerül kifizetésre.

A Bizottság az ösztöndíj odaítélésénél a hallgató motivációs levelében szereplő információkat értékeli. Az elutasított pályázatról a hallgatót írásban értesíti. A döntés ellen fellebbezésnek helye nincs.

 

Beadási határidő: 2018. október 28.