Switch to normal theme

Dr. Heszky László új könyve

Megjelent Dr. Heszky László professzor úr új könyve Transzgénikus (GMO) növények - elmélet és gyakorlat címmel az Agrofórum Kiadónál, mely a kiadó terjesztésében vásárolható meg. A könyv ajánlóját alább olvashatják.

*

Még mielőtt bárkiben az a téves reakció alakulna ki a könyv címét olvasva, hogy Heszky akadémikus valamiféle alkotmányellenes írásművel törekszik a népszerűségre, szeretnénk eloszlatni ezen aggályokat.

Először: a könyv a GMO-k körüli téves nézetek tisztázása céljából íródott.

Másodszor: Heszky professzor már régen túl van azon, hogy a népszerűséget hajhászná, miután gazdag életműve, oktatói és szakírói tevékenysége bizonyíték arra, hogy hiteles, részrehajlásmentes tudóst tisztel benne az agrárszakemberek széles tábora.

Ezek után lássuk a könyvet!

Mi is volt a szerző szándéka, amikor a közel 360 oldal terjedelmű, tudományos igényű szakkönyv megírására vállalkozott?

A könyv alapvető célja, hogy közérthetően, de szakmailag korrekten mutassa be a transzgénikus, vagy géntechnológiával módosított (GM-) fajtákat, alkalmazásuk előnyeit és kockázatait – írja Heszky akadémikus a könyv előszavában.

Miről is szól a szakkönyv?

Érdemes a terjedelmes írásmű egyes fejezeteit – ha csak távirati stílusban is – áttekinteni.

A cél elérése érdekében, a könyv I. és II. fejezetei tisztázzák a legfontosabb molekuláris genetikai, biológiai ismereteket. Lényegében azt, hogyan működnek a földi élőlények, és milyen eredmények tették lehetővé ennek a működésnek megismerését és megváltoztatását az ember által.

A III. fejezet részletezi azokat a molekuláris genetikai, géntechnológiai és hagyományos nemesítési módszereket, amikkel a transzgénikus növényeket és fajtákat előállítják.

A IV. fejezet pedig bemutatja a GM-fajták termesztésének legfontosabb eredményeit, problémáit a világon, az USA-ban, EU-ban és hazánkban.

Az V., VI., és VII. fejezetek ismertetik a napjainkig termesztésbe került GM-fajtákat, azok molekuláris módosításának lényegét és termesztésük előnyeit, kockázatait.

Végül az utolsó, VIII. fejezet, a kockázatokat (a tudományos, genetikai, ökológiai, termesztési, fogyasztási, gazdasági és szociális) csoportosítva mutatja be a GM-fajtákkal kapcsolatos problémákat.

A könyv terjedelmére vonatkozó néhány adat

A hivatkozott forrásmunkák részben írott, részben elektronikus elérhetőségét az irodalomjegyzék tartalmazza. Számos esetben, további elektronikus hivatkozások, a szövegben is feltüntetésre kerültek. A jobb megértést szolgálja 236 ábra és 19 táblázat, valamint a könyv végén több mint 500 szakkifejezés magyarázata.

A könyv 8 fejezetet, ezen belül 47 alfejezetet tartalmaz, és az ábrákkal, képekkel, táblázatokkal együtt 352 oldalon mutatja be a legújabb kutatási eredményeket.

*

Végül kiknek ajánlja a könyvet a szerző és mi is, az Agrofórum Kiadó Kft.?

Őszinte szívvel ajánlom a könyvet egyetemi és főiskolai hallgatóknak, fiatal és idős szakembereknek, akik a 21. század elején érteni és tudni szeretnék a növényi géntechnológiával, a transzgénikus növényekkel és termesztésük tapasztalataival kapcsolatos valós, a problémákat sem elhallgató ismereteket – írja a szerző.

Ennek a géntechnológiai ismereteket tartalmazó „kézikönyvnek” ott kell lennie az agrárkutatásban, oktatásban tevékenykedő szakemberek asztalán is, de az igényes gazdák sem mellőzhetik a benne található korszerű ismereteket.

*

Az Agrofórum Kiadó Kft. ezzel a szakkönyvvel szeretne hozzájárulni – a szerző szándékával egyetértve – a biotechnológiával kapcsolatos téves nézetek tisztázásához. A korszerű tudományos ismereteket áttekintő és összefoglaló szakkönyv hiánycikk a biotechnológiával foglalkozó művek piacán.

*

A könyv megjelenését a DOW AgroSciences Hungary Kft., és a Herman Ottó Intézet támogatta.

Dr. Bódis László