Switch to normal theme

Demonstrátori díjak a 2017/18 tanév őszi félévére

A 2017/2018. tanév őszi félévében a Mezőgazdaság- és Környezettudományi Karon tanuló hallgatók köréből 11 fő részére demonstrátori díjak odaítélésére van lehetőség az alábbiak szerint:

  • A demonstrátori pályázatok kiírására az intézeti/ tanszéki hirdetőtáblákon és intézeti/tanszéki honlapokon kerül sor.
  • A pályázatot az Intézetben kell leadni, melynek határideje: 2017. szeptember 19. (e-mailben és nyomtatott formában is)
  • A Pályázati űrlap a kari honlapról tölthető le:

http://mkk.szie.hu/files/hallgatoknak/nyomtatvanyok/demonstratori_palyazati_lap.docx

  • Kizárólag csak a formanyomtatványon beadott pályázatok kerülnek elbírálásra.

 

  • A pályázatról szóló döntés Kari szinten történik minőségi rangsor alapján, melynek bírálati szempontjai:
  • tanulmányi eredmény
  • szakmai tevékenység
  • nyelvvizsga

 

  • A nyertes hallgatók öt hónapon keresztül havi 8.000 Ft díjazásban részesülnek.